Aktualności

Zmiana zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Dwa lata wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca pozwoliły zebrać doświadczenia, których konsekwencją jest modyfikacja zasad weryfikacji i wydawania Kart. Poniżej przekazujemy Państwu szczegóły:

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest Gmina Radzymin, które:

1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Radzymin,   bez względu na to czy osiągają dochód
lub
2) rozliczają w Gminie Radzymin podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub
3) pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, na podstawie przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości
lub
4) nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów
lub
5) są dziećmi osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-4, tj. rodziców lub osób samotnie wychowujących dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), do ukończenia 26 roku życia – o ile pozostają uczniami lub studentami
lub
6) są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych, wymienionych w pkt. 1-3.

Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku przedstawić do wglądu jeden z poniższych dokumentów:

1) kserokopię pierwszej strony PIT z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Wołominie;
2) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć pierwszą stronę wydrukowaną   oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem   dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Wołominie;
3) dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie gminy Radzymin;
4) zaświadczenie o obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym wskazanym przez pracodawcę odrębnymi przepisami;
5) zaświadczenie lub równoważny dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc;
6) kserokopię decyzji o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub innego świadczenia równorzędnego;
7) kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby pełnoletnie do ukończenia 26. roku życia – uczące się lub studiujące);
8) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka;
9) w przypadku niepracujących małżonków osób uprawnionych – dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współmałżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy.

Termin ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca

1 lipca 2019 r. upłynął 2-letni okres ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca. Wraz z upływem czasu, utrata ważności będzie dotyczyła kolejnych kart. Sprawdź ważność swojej karty i wystąp o nową, jeśli chcesz zachować przywileje. Nie pamiętasz, kiedy wyrabiałeś kartę? Sprawdź w zakładce „ważność karty”.

Wnioski o wydanie nowej karty można składać w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, parter, pokój nr 6 w godzinach:

  • poniedziałki: 1000 – 1900
  • wtorki, środy, czwartki: 800-1600
  • piątki: 800 -1500.

Uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie nr 154/X/2019 z dn. 17.06. 2019 r. wprowadzająca zmiany w zasadach weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Od 1 czerwca br. wracamy do bezpośredniej obsługi Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Przypominamy, że ze względu na ograniczone zagrożeniem epidemiologicznym funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Radzymińskim Kartom Mieszkańca, które wygasły w okresie od 11 marca do 30 maja 2020 r., przedłużyliśmy automatycznie ważność do 31 maja 2020 r. Karty, których termin ważności upłynął w tym okresie, jak i wcześniej, można odnowić w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pokój nr 6, w budynku A magistratu przy pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Nieodpłatne wypożyczenie urządzenia do KTG z Radzymińską Kartą Mieszkańca

Od 28 kwietnia 2020 r. Poradnia Ginekologiczna Centrum Medycznego w Radzyminie wypożycza przyszłym mamom na 7 dni urządzenie do KTG - zdalnego badania dobrostanu płodu. Oferta skierowana jest do kobiet w ciąży pojedynczej od 32-go tygodnia ciąży. Posiadaczki Radzymińskiej Karty Mieszkańca wypożyczają urządzenie nieodpłatnie. Czytaj więcej

Przyjmujemy wnioski online na Radzymińską Kartę Mieszkańca

Ze względu na ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego, zachęcamy Państwa do składania online wniosków o wydanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Można to zrobić, wchodząc na poniższy link https://radzymin.informica.pl/ Czytaj więcej

Do odwołania zawieszamy przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w celu zapobiegania ryzyka jego pojawienia się zawieszamy do odwołania przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca. Czytaj więcej

Radzymińska Karta Mieszkańca nr 15.000

We wtorek, 24 lutego 2020 r. 5-letnia Kinga otrzymała Radzymińską Kartę Mieszkańca o numerze 15.000. Z rąk p. Agnieszki Krawuckiej, radnej Rady Miejskiej w Radzyminie i p. Moniki Nowak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej dziewczynka odebrała kartę i drobny upominek. Czytaj więcej

Nowa lokalizacja punktu Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Od 8 października 2019 r. po Radzymińską Kartę Mieszkańca zapraszamy do pokoju nr 6, na parterze Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Zamykamy punkt wydawania kart na ul. Konstytucji 3 Maja 19

Z powodu awarii systemu informatycznego zamknięty został punkt wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19.  Mieszkańców Gminy Radzymin zapraszamy do punktu mieszczącego się w budynku magistrackim, przy pl. Kościuszki 2. W związku ze zmianą lokalizacji referatów od października 2019, mającą usprawnić jakość obsługi klienta, punkt przy pl. Kościuszki 2 … Czytaj więcej

Przerwa techniczna w składaniu wniosków online

W związku ze zmianami zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca składanie wniosków online zostało chwilowo wyłączone. Za utrudnienia przepraszamy.  Możliwość składania wniosków przez internet zostanie jak najszybciej przywrócona. Nadal można składać wnioski w formie papierowej – formularze do pobrania na naszej stronie, w zakładce „O karcie”.   Czytaj więcej

Sprawdź termin ważności swojej Radzymińskiej Karty Mieszkańca i korzystaj dalej z ulg i benefitów

1 lipca 2019 r. to data graniczna, od której rozpoczyna się okres utraty ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca, wydanych dwa lata temu. Jeśli podczas składania wniosku o kartę zostawiliście Państwo telefon kontaktowy lub adres mailowy, będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować Państwa o zbliżającym się terminie utraty ważności posiadanej karty. Czytaj więcej

Przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskich Kart Mieszkańca – 15.03.2019

Z powodu przerwy technicznej w dn. 15 marca 2019 r. (piątek) od godz. 13.00 nie będą wystawiane Radzymińskie Karty Mieszkańca. Zapraszamy ponownienie w poniedziałek 18 marca. Czytaj więcej

Zapraszamy na basen w Wołominie z Radzymińską Kartą Mieszkańca!

Od najbliższego weekendu (2-3 marca 2019 r.) roku posiadacze Radzymińskiej Karty mieszkańca ponownie mogą korzystać ze zniżek na zakup jednorazowych biletów wstępu na basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN”. Czytaj więcej

Gmina Radzymin wydała 13-tysięczną Kartę Mieszkańca

Pani Dominika z Rudy została posiadaczką 13-tysięcznej Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Kartę wraz z drobnym upominkiem odebrała z rąk Krzysztofa Chacińskiego - Burmistrza Radzymina. Czytaj więcej

Zniżki 25% z RKM na wynajem obiektów sportowych

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi elektroniczny kalendarz dostępności wybranych sal i hal sportowych i oferuje zniżki dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w wysokości 25%, dostępne również dla firm i organizacji społecznych. Czytaj więcej

Mamy już 12 tysięcy Radzymińskich Kart Mieszkańca

W ostatni poniedziałek października br. pan Łukasz z Radzymina odebrał z rąk Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego 12-tysięczną Radzymińską Kartę Mieszkańca. Czytaj więcej

W Wołominie zakodujesz na karcie RKM bilet metropolitalny

Użytkownicy Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą kodować na swojej karcie długookresowy bilet metropolitalny także w Urzędzie Miejskim w Wołominie. To kolejny taki punkt po Punkcie Obsługi Pasażera ZTM Warszawa na stacji metra Warszawa Wileńska blisko Radzymina. Czytaj więcej

Szybka wymiana wadliwych kart

W związku z wprowadzeniem w obniżonych cenach biletu metropolitalnego Warszawa+ dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy techniczne z kodowaniem biletu na karcie. Uprzejmie prosimy osoby, których dotyczy problem z kodowaniem biletu metropolitalnego, o zgłoszenie się z do jednego z punktów wydawania kart, gdzie wadliwa karta będzie natychmiast wymieniona na nową. Czytaj więcej

Zniżki na zakup biletu metropolitalnego dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dn. 31 sierpnia 2018 r. porozumienie „Warszawa+” z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, na mocy którego na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodować warszawski bilet metropolitalny z najwyższymi możliwymi zniżkami. Dzięki gminnemu dofinansowaniu mieszkańcy Radzymina, którzy płacą tu podatki, będą mogli kupić bilety okresowe ZTM w najkorzystniejszej cenie. Czytaj więcej

Bezpłatne przejazdy liniami L40 i L45

Na pokładach linii L40 i L45 honorowana będzie Radzymińska Karta Mieszkańca uprawniająca do bezpłatnych przejazdów. Osoby nie posiadające Karty mogą skorzystać z biletów okresowych ZTM na 2 strefę lub kupując bilet jednorazowy. Czytaj więcej

Wnioskuj o Radzymińską Kartę Mieszkańca on-line!

Na stronie rkm.radzymin.pl pojawiła się nowa funkcjonalność - ubiegający się o Radzymińską Kartę Mieszkańca mogą złożyć wniosek on-line. Po wysłaniu formularza należy potwierdzić jego złożenie, klikając na link zamieszczony w emailu zwrotnym. Po wprowadzeniu przez urzędników do systemu przesłanych danych pozostaje już tylko oczekiwanie na informację o możliwości odbioru karty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Radzymina dotyczące zasad używania i wydawania kart

Burmistrz Radzymina 9 sierpnia 2017 r. wydał zarządzenie dotyczące zasad weryfikacji uprawnień związanych z Programem Radzymińskiej Karty  Mieszkańca oraz wydawania i używania Radzymińskiej Karty Mieszkańca a także określenia zasad  współpracy z Partnerami. Czytaj więcej

Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą wnioskować o „Bon Malucha”

Od 16 sierpnia posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą składać wnioski o "Bon Malucha". To świadczenie pieniężne, które jest formą pomocy rodzicom dzieci w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, polegającą na dofinansowaniu opieki nad dziećmi przez legalnie zatrudnioną nianię (umowa uaktywniająca) lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Czytaj więcej

Mamy już ponad 50 partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Lista partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca liczy sobie już ponad 40 firm. Dla posiadaczy karty przygotowały na swoje produkty i usługi specjalnie zniżki. Czytaj więcej