Aktualności

Zasady Weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Dwa lata wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca pozwoliły zebrać doświadczenia, których konsekwencją jest modyfikacja zasad weryfikacji i wydawania Kart. Poniżej przekazujemy Państwu szczegóły:

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest Gmina Radzymin, które:

Program realizowany jest przez Gminę Radzymin i kierowany jest do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Gmina Radzymin, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które :
1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, bez względu na to czy osiągają dochód
lub
2) rozliczają w Gminie Radzymin podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub
3) pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, na podstawie przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości
lub
4) nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów
lub
5)  są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych, wymienionych w pkt. 1-3
lub
6)  są dziećmi osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-5, tj. rodziców lub osób samotnie wychowujących dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. D. U. 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), do ukończenia 26 roku życia – o ile pozostają uczniami lub studentami.”

Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku dołączyć kopię dokumentu lub dokumentów wg poniższej tabeli:

Poz. Osoba/y ujęte we wniosku Wymagany/e dokument/y
1. osoba dorosła, pracująca –

rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku

·       kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego

lub

·       przy rozliczaniu elektronicznym pierwsza strona PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem dokumentu wygenerowanym na zeznaniu PIT

lub

·   zaświadczenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania

lub

·      przy przesłaniu PIT-u pocztą tradycyjną potwierdzenie nadania przesyłki wraz z pierwszą stroną PIT-u

2. osoba dorosła, pracująca – nierozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku ·  zaświadczenie z zakładu pracy o podjęciu zatrudnienia lub inny równoważny dokument (np. umowa o pracę), nie starsze niż 1 miesiąc
3. osoba dorosła, pracująca –

rozliczająca podatek w Urzędzie Skarbowym wskazanym przez pracodawcę

·       zaświadczenie od pracodawcy o obowiązku rozliczania podatku we wskazanym Urzędzie Skarbowym, na mocy odrębnych przepisów
4. osoba dorosła, niepracująca ·       zaświadczenie lub równoważny dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc
5. osoba dorosła, niepracująca –

bez obowiązku rozliczania podatku dochodowego

·       kserokopia decyzji o pobieraniu świadczenia uniemożliwiającego wykonywanie pracy, np.  świadczenie pielęgnacyjnego, zasiłek
6. osoba dorosła, niepracująca – współmałżonek osoby uprawnionej ·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współmałżonka, np. pit

·       oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

7. rolnik, w tym domownik ·       dokument potwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie gminy Radzymin
8. niepełnoletnie dzieci osób uprawnionych ·       dokumenty potwierdzający uprawnienia do posiadania Karty obydwojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
9. pełnoletnie, uczące się dziecko

(do 26.roku życia) osób uprawionych

·       kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty obydwojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko

10. osoba samotnie wychowująca dziecko ·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez rodzica/opiekuna np. Pit

·       orzeczenie o rozwodzie/separacji z widocznymi danymi potwierdzającymi ten fakt (inne dane mogą być zanonimizowane) lub oświadczenie o trwającym postępowaniu rozwodowym ze wskazaniem terminu złożenia pozwu w sądzie lub oświadczenie o pozostawaniu w stanie cywilnym – panna, kawaler

·       oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

·  akt zgonu współmałżonka

11. emeryt/rencista ·       kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy – PIT-40A

lub

·       zaświadczenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania

Termin ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca

1 lipca 2019 r. upłynął 2-letni okres ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca. Wraz z upływem czasu, utrata ważności będzie dotyczyła kolejnych kart. Sprawdź ważność swojej karty i wystąp o nową, jeśli chcesz zachować przywileje. Nie pamiętasz, kiedy wyrabiałeś kartę? Sprawdź w zakładce „ważność karty”.

Wnioski o wydanie nowej karty można składać w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, parter, pokój nr 6 i 7 w godzinach:

  • poniedziałki: 1000 – 1900
  • wtorki, środy, czwartki: 800-1600
  • piątki: 800 -1500

Aktualne akty prawne dotyczące Radzymińskiej Karty Mieszkańca

W Radzyminie uruchomiono Punkt Obsługi Pasażerów ZTM

Od 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Radzyminie przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, w pokoju nr 10 na parterze, działa Punkt Obsługi Pasażerów ZTM. W Punkcie można zakodować wszystkie typy biletów długookresowych, w tym także bilet metropolitarny. Czytaj więcej

Przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca przy wzroście zachorowań na koronawirusa

Informujemy, że Radzymińskie Karty Mieszkańca, których ważność wygasła lub wygaśnie pomiędzy 16.10.2020 roku a 03.01.2021 roku zostają automatycznie przedłużone do 4.01.2021 roku. To przejaw troski o naszych Mieszkańców i chęć zmniejszenia ryzyka infekcji poprzez zredukowanie liczby wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin do niezbędnego minimum. Czytaj więcej

Zmiany zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”

Najnowsze Zarządzenie Burmistrza Radzymina wprowadza kilka zmian dotyczących weryfikacji uprawnień do otrzymania Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Zmiany dotyczą m.in. określenia terminów rodzic/opiekun prawny oraz gospodarstwo domowe, jak również możliwości zatrzymania Posiadaczowi nieważnej karty przez partnerów Programu "Radzymińska Karta Mieszkańca". Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników Radzymińskiej Karty Mieszkańca z zakodowanym biletem metropolitalnym

Posiadaczom Radzymińskich Kart Mieszkańca z zakodowanym biletem metropolitalnym przypominamy o konieczności sprawdzania terminu ważności karty, który wynosi standardowo 2 lata. W przypadku utraty ważności, kartę można odnowić w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (pl. Kościuszki 2, pok. 6) lub poprzez link https://radzymin.informica.pl/. Czytaj więcej

30 czerwca przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskiej Karty Mieszkańca

W najbliższy wtorek, 30 czerwca 2020 r. , z powodu aktualizacji programu wydającego Radzymińską Kartę Mieszkańca, nastąpi przerwa techniczna. Czytaj więcej

Złóż online wniosek o przedłużenie ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Zachęcamy Państwa do składania online wniosków o przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Można to zrobić, wchodząc na poniższy link: https://radzymin.informica.pl/ Czytaj więcej

Od 1 czerwca br. wracamy do bezpośredniej obsługi Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Przypominamy, że ze względu na ograniczone zagrożeniem epidemiologicznym funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Radzymińskim Kartom Mieszkańca, które wygasły w okresie od 11 marca do 30 maja 2020 r., przedłużyliśmy automatycznie ważność do 31 maja 2020 r. Karty, których termin ważności upłynął w tym okresie, jak i wcześniej, można odnowić w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pokój nr 6, w budynku A magistratu przy pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Nieodpłatne wypożyczenie urządzenia do KTG z Radzymińską Kartą Mieszkańca

Od 28 kwietnia 2020 r. Poradnia Ginekologiczna Centrum Medycznego w Radzyminie wypożycza przyszłym mamom na 7 dni urządzenie do KTG - zdalnego badania dobrostanu płodu. Oferta skierowana jest do kobiet w ciąży pojedynczej od 32-go tygodnia ciąży. Posiadaczki Radzymińskiej Karty Mieszkańca wypożyczają urządzenie nieodpłatnie. Czytaj więcej

Do odwołania zawieszamy przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w celu zapobiegania ryzyka jego pojawienia się zawieszamy do odwołania przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca. Czytaj więcej

Radzymińska Karta Mieszkańca nr 15.000

We wtorek, 24 lutego 2020 r. 5-letnia Kinga otrzymała Radzymińską Kartę Mieszkańca o numerze 15.000. Z rąk p. Agnieszki Krawuckiej, radnej Rady Miejskiej w Radzyminie i p. Moniki Nowak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej dziewczynka odebrała kartę i drobny upominek. Czytaj więcej

Nowa lokalizacja punktu Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Od 8 października 2019 r. po Radzymińską Kartę Mieszkańca zapraszamy do pokoju nr 6, na parterze Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Zamykamy punkt wydawania kart na ul. Konstytucji 3 Maja 19

Z powodu awarii systemu informatycznego zamknięty został punkt wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19.  Mieszkańców Gminy Radzymin zapraszamy do punktu mieszczącego się w budynku magistrackim, przy pl. Kościuszki 2. W związku ze zmianą lokalizacji referatów od października 2019, mającą usprawnić jakość obsługi klienta, punkt przy pl. Kościuszki 2 … Czytaj więcej

Przerwa techniczna w składaniu wniosków online

W związku ze zmianami zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca składanie wniosków online zostało chwilowo wyłączone. Za utrudnienia przepraszamy.  Możliwość składania wniosków przez internet zostanie jak najszybciej przywrócona. Nadal można składać wnioski w formie papierowej – formularze do pobrania na naszej stronie, w zakładce „O karcie”.   Czytaj więcej

Sprawdź termin ważności swojej Radzymińskiej Karty Mieszkańca i korzystaj dalej z ulg i benefitów

1 lipca 2019 r. to data graniczna, od której rozpoczyna się okres utraty ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca, wydanych dwa lata temu. Jeśli podczas składania wniosku o kartę zostawiliście Państwo telefon kontaktowy lub adres mailowy, będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować Państwa o zbliżającym się terminie utraty ważności posiadanej karty. Czytaj więcej

Przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskich Kart Mieszkańca – 15.03.2019

Z powodu przerwy technicznej w dn. 15 marca 2019 r. (piątek) od godz. 13.00 nie będą wystawiane Radzymińskie Karty Mieszkańca. Zapraszamy ponownienie w poniedziałek 18 marca. Czytaj więcej

Zapraszamy na basen w Wołominie z Radzymińską Kartą Mieszkańca!

Od najbliższego weekendu (2-3 marca 2019 r.) roku posiadacze Radzymińskiej Karty mieszkańca ponownie mogą korzystać ze zniżek na zakup jednorazowych biletów wstępu na basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN”. Czytaj więcej

Gmina Radzymin wydała 13-tysięczną Kartę Mieszkańca

Pani Dominika z Rudy została posiadaczką 13-tysięcznej Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Kartę wraz z drobnym upominkiem odebrała z rąk Krzysztofa Chacińskiego - Burmistrza Radzymina. Czytaj więcej

Zniżki 25% z RKM na wynajem obiektów sportowych

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi elektroniczny kalendarz dostępności wybranych sal i hal sportowych i oferuje zniżki dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w wysokości 25%, dostępne również dla firm i organizacji społecznych. Czytaj więcej

Mamy już 12 tysięcy Radzymińskich Kart Mieszkańca

W ostatni poniedziałek października br. pan Łukasz z Radzymina odebrał z rąk Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego 12-tysięczną Radzymińską Kartę Mieszkańca. Czytaj więcej

W Wołominie zakodujesz na karcie RKM bilet metropolitalny

Użytkownicy Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą kodować na swojej karcie długookresowy bilet metropolitalny także w Urzędzie Miejskim w Wołominie. To kolejny taki punkt po Punkcie Obsługi Pasażera ZTM Warszawa na stacji metra Warszawa Wileńska blisko Radzymina. Czytaj więcej

Szybka wymiana wadliwych kart

W związku z wprowadzeniem w obniżonych cenach biletu metropolitalnego Warszawa+ dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy techniczne z kodowaniem biletu na karcie. Uprzejmie prosimy osoby, których dotyczy problem z kodowaniem biletu metropolitalnego, o zgłoszenie się z do jednego z punktów wydawania kart, gdzie wadliwa karta będzie natychmiast wymieniona na nową. Czytaj więcej

Zniżki na zakup biletu metropolitalnego dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dn. 31 sierpnia 2018 r. porozumienie „Warszawa+” z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, na mocy którego na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodować warszawski bilet metropolitalny z najwyższymi możliwymi zniżkami. Dzięki gminnemu dofinansowaniu mieszkańcy Radzymina, którzy płacą tu podatki, będą mogli kupić bilety okresowe ZTM w najkorzystniejszej cenie. Czytaj więcej

Bezpłatne przejazdy liniami L40 i L45

Na pokładach linii L40 i L45 honorowana będzie Radzymińska Karta Mieszkańca uprawniająca do bezpłatnych przejazdów. Osoby nie posiadające Karty mogą skorzystać z biletów okresowych ZTM na 2 strefę lub kupując bilet jednorazowy. Czytaj więcej

Wnioskuj o Radzymińską Kartę Mieszkańca on-line!

Na stronie rkm.radzymin.pl pojawiła się nowa funkcjonalność - ubiegający się o Radzymińską Kartę Mieszkańca mogą złożyć wniosek on-line. Po wysłaniu formularza należy potwierdzić jego złożenie, klikając na link zamieszczony w emailu zwrotnym. Po wprowadzeniu przez urzędników do systemu przesłanych danych pozostaje już tylko oczekiwanie na informację o możliwości odbioru karty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Radzymina dotyczące zasad używania i wydawania kart

Burmistrz Radzymina 9 sierpnia 2017 r. wydał zarządzenie dotyczące zasad weryfikacji uprawnień związanych z Programem Radzymińskiej Karty  Mieszkańca oraz wydawania i używania Radzymińskiej Karty Mieszkańca a także określenia zasad  współpracy z Partnerami. Czytaj więcej

Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą wnioskować o „Bon Malucha”

Od 16 sierpnia posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą składać wnioski o "Bon Malucha". To świadczenie pieniężne, które jest formą pomocy rodzicom dzieci w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, polegającą na dofinansowaniu opieki nad dziećmi przez legalnie zatrudnioną nianię (umowa uaktywniająca) lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Czytaj więcej

Mamy już ponad 50 partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Lista partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca liczy sobie już ponad 40 firm. Dla posiadaczy karty przygotowały na swoje produkty i usługi specjalnie zniżki. Czytaj więcej