Aktualności

Zasady Weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Dwa lata wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca pozwoliły zebrać doświadczenia, których konsekwencją jest modyfikacja zasad weryfikacji i wydawania Kart. Poniżej przekazujemy Państwu szczegóły:

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest Gmina Radzymin, które:

Program realizowany jest przez Gminę Radzymin i kierowany jest do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Gmina Radzymin, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które :
1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, bez względu na to czy osiągają dochód
lub
2) rozliczają w Gminie Radzymin podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub
3) pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, na podstawie przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości
lub
4) nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów
lub
5)  są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych, wymienionych w pkt. 1-3
lub
6)  są dziećmi osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-5, tj. rodziców lub osób samotnie wychowujących dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. D. U. 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), do ukończenia 26 roku życia – o ile pozostają uczniami lub studentami.”

Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku dołączyć kopię dokumentu lub dokumentów wg poniższej tabeli:

Poz. Osoba/y ujęte we wniosku Wymagany/e dokument/y
1. osoba dorosła, pracująca –

rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku

·       kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego

lub

·       przy rozliczaniu elektronicznym pierwsza strona PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem dokumentu wygenerowanym na zeznaniu PIT

lub

·   zaświadczenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania

lub

·      przy przesłaniu PIT-u pocztą tradycyjną potwierdzenie nadania przesyłki wraz z pierwszą stroną PIT-u

2. osoba dorosła, pracująca – nierozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku ·  zaświadczenie z zakładu pracy o podjęciu zatrudnienia lub inny równoważny dokument (np. umowa o pracę), nie starsze niż 1 miesiąc
3. osoba dorosła, pracująca –

rozliczająca podatek w Urzędzie Skarbowym wskazanym przez pracodawcę

·       zaświadczenie od pracodawcy o obowiązku rozliczania podatku we wskazanym Urzędzie Skarbowym, na mocy odrębnych przepisów
4. osoba dorosła, niepracująca ·       zaświadczenie lub równoważny dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc
5. osoba dorosła, niepracująca –

bez obowiązku rozliczania podatku dochodowego

·       kserokopia decyzji o pobieraniu świadczenia uniemożliwiającego wykonywanie pracy, np.  świadczenie pielęgnacyjnego, zasiłek
6. osoba dorosła, niepracująca – współmałżonek osoby uprawnionej ·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współmałżonka, np. pit

·       oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

7. rolnik, w tym domownik ·       dokument potwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie gminy Radzymin
8. niepełnoletnie dzieci osób uprawnionych ·       dokumenty potwierdzający uprawnienia do posiadania Karty obydwojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
9. pełnoletnie, uczące się dziecko

(do 26.roku życia) osób uprawionych

·       kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty obydwojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko

10. osoba samotnie wychowująca dziecko ·       dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez rodzica/opiekuna np. Pit

·       orzeczenie o rozwodzie/separacji z widocznymi danymi potwierdzającymi ten fakt (inne dane mogą być zanonimizowane) lub oświadczenie o trwającym postępowaniu rozwodowym ze wskazaniem terminu złożenia pozwu w sądzie lub oświadczenie o pozostawaniu w stanie cywilnym – panna, kawaler

·       oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

·  akt zgonu współmałżonka

11. emeryt/rencista ·       kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy – PIT-40A

lub

·       zaświadczenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania

Termin ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca

1 lipca 2019 r. upłynął 2-letni okres ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca. Wraz z upływem czasu, utrata ważności będzie dotyczyła kolejnych kart. Sprawdź ważność swojej karty i wystąp o nową, jeśli chcesz zachować przywileje. Nie pamiętasz, kiedy wyrabiałeś kartę? Sprawdź w zakładce „ważność karty”.

Wnioski o wydanie nowej karty można składać w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, parter, pokój nr 6 i 7 w godzinach:

  • poniedziałki: 1000 – 1900
  • wtorki, środy, czwartki: 800-1600
  • piątki: 800 -1500

Aktualne akty prawne dotyczące Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Lodowisko w Markach

Począwszy od dnia 1.02.2023 r. Gmina Radzymin rozszerzyła współpracę z Mareckim Centrum Edykacyjno-Rekreacyjnym o lodowisko. Wspomniana współpraca obejmuje zniżki dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca na wejścia na lodowisko mieszczące się przy ul. Stawowej 16 w Markach. Koszt biletu normalnego dla posiadaczy RKM to 8 zł, zaś ulgowego 4 zł. Poniżej link zawierający szczegółowe informacje nt. … Czytaj więcej

Zmiana dopłat do biletów ZTM

Począwszy od dnia 1.01.2023 r. zmianie ulega poziom dopłat do biletów ZTM kodowanych na Radzymińskich Kartach Mieszkańca. W 2023 roku ceny plasują się następująco: Czytaj więcej

W dniach 29.08 – 16.09 basen w Markach zamknięty

W terminie 29.08- 16.09.2022 r. na pływalni Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego planowana jest przerwa technologiczna. W tym czasie basen nie będzie dostępny dla odwiedzających. Czytaj więcej

Bilety metropolitalne od 1 czerwca kupujemy w biletomatach

Już od 1 czerwca 2022 r. można będzie zakupić bilet metropolitalny we wszystkich biletomatach stacjonarnych i pojazdowych. Czytaj więcej

Pływalnia w Markach zamknięta w dniach 14 – 20 lutego.

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi pływalnia MCER w dniach 14-20 lutego b.r. będzie ZAMKNIĘTA. Czytaj więcej

Gmina Radzymin wydała już 18 tysięcy Radzymińskich Kart Mieszkańca

Kilka dni temu 18-tysięczna karta trafiła do małego Julka z Radzymina. Jubileuszową kartę wręczył rodzicom chłopca Krzysztof Dobrzyniecki - Zastępca Burmistrza Radzymina. Czytaj więcej

Bezterminowe Karty Mieszkańca dla osób 65+

Gmina Radzymin z okazji przypadającego 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora osobom powyżej 65. roku życia przedłuża Radzymińskie Karty Mieszkańca bezterminowo. Czytaj więcej

Od 4 października kartę przedłużysz/otrzymasz w punkcie na ul. Konstytucji 3 Maja 19

Od 4 października br. zmienia się lokalizacja punktu obsługi Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy do Budynku B UMiG Radzymin przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 13 na pierwszym piętrze. Tym samym dotychczasowy punkt w budynku A przy pl. Kościuszki 2 zostaje od października zamknięty. Osobom z niepełnosprawnością Urząd zapewni obsługę mobilną … Czytaj więcej

Punkt Obsługi Pasażera w UMIG Radzymin zamknięty

Z końcem sierpnia 2020 roku zamknięty został Punkt Obsługi Pasażera ZTM Warszawa, działający w budynku A UMIG Radzymin, przy placu Kościuszki 2. Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca nadal mogą kodować na tych nośnikach bilety metropolitalne w każdym Punkcie Obsługi Pasażera na obszarze aglomeracji warszawskiej. Czytaj więcej

Przerwa techniczne w obsłudze kart

W piątek, 13 sierpnia br, w godzinach 12.00-13.00 nastąpi przerwa techniczna w obsłudze Radzymińskich Kart Mieszkańca. Czytaj więcej

Padł kolejny rekord wydanych Radzymińskich Kart Mieszkańca

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej wydał 24 maja br. 17-tysięczną Radzymińską Kartę Mieszkańca. Otrzymał ją Franciszek Jamiuk z Mokrego. Czytaj więcej

Nowy partner RKM – Centrum Rehabilitacji „Re-flex”

Do grupy firm, które wspierają program Radzymińskiej Karty Mieszkańca dołączyło Centrum Rehabilitacji "Reflex". Posiadacze karty mogą skorzystać z 10% zniżki m.in. na masaże. Czytaj więcej

Zmiany zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”

Nowością jest zdefiniowanie wymagań odnośnie załączników do wniosku dla osób wychowujących dziecko i nie prowadzących wspólnego gospodarstwa z drugim rodzicem/opiekunem dziecka. Czytaj więcej

Przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca przy wzroście zachorowań na koronawirusa

Informujemy, że Radzymińskie Karty Mieszkańca, których ważność wygasła lub wygaśnie pomiędzy 16.10.2020 roku a 03.01.2021 roku zostają automatycznie przedłużone do 4.01.2021 roku. To przejaw troski o naszych Mieszkańców i chęć zmniejszenia ryzyka infekcji poprzez zredukowanie liczby wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin do niezbędnego minimum. Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników Radzymińskiej Karty Mieszkańca z zakodowanym biletem metropolitalnym

Posiadaczom Radzymińskich Kart Mieszkańca z zakodowanym biletem metropolitalnym przypominamy o konieczności sprawdzania terminu ważności karty, który wynosi standardowo 2 lata. W przypadku utraty ważności, kartę można odnowić w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (pl. Kościuszki 2, pok. 6) lub poprzez link https://radzymin.informica.pl/. Czytaj więcej

30 czerwca przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskiej Karty Mieszkańca

W najbliższy wtorek, 30 czerwca 2020 r. , z powodu aktualizacji programu wydającego Radzymińską Kartę Mieszkańca, nastąpi przerwa techniczna. Czytaj więcej

Złóż online wniosek o przedłużenie ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Zachęcamy Państwa do składania online wniosków o przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Można to zrobić, wchodząc na poniższy link: https://radzymin.informica.pl/ Czytaj więcej

Od 1 czerwca br. wracamy do bezpośredniej obsługi Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Przypominamy, że ze względu na ograniczone zagrożeniem epidemiologicznym funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Radzymińskim Kartom Mieszkańca, które wygasły w okresie od 11 marca do 30 maja 2020 r., przedłużyliśmy automatycznie ważność do 31 maja 2020 r. Karty, których termin ważności upłynął w tym okresie, jak i wcześniej, można odnowić w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pokój nr 6, w budynku A magistratu przy pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Nieodpłatne wypożyczenie urządzenia do KTG z Radzymińską Kartą Mieszkańca

Od 28 kwietnia 2020 r. Poradnia Ginekologiczna Centrum Medycznego w Radzyminie wypożycza przyszłym mamom na 7 dni urządzenie do KTG - zdalnego badania dobrostanu płodu. Oferta skierowana jest do kobiet w ciąży pojedynczej od 32-go tygodnia ciąży. Posiadaczki Radzymińskiej Karty Mieszkańca wypożyczają urządzenie nieodpłatnie. Czytaj więcej

Do odwołania zawieszamy przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w celu zapobiegania ryzyka jego pojawienia się zawieszamy do odwołania przedłużanie Radzymińskich Kart Mieszkańca. Czytaj więcej

Radzymińska Karta Mieszkańca nr 15.000

We wtorek, 24 lutego 2020 r. 5-letnia Kinga otrzymała Radzymińską Kartę Mieszkańca o numerze 15.000. Z rąk p. Agnieszki Krawuckiej, radnej Rady Miejskiej w Radzyminie i p. Moniki Nowak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej dziewczynka odebrała kartę i drobny upominek. Czytaj więcej

Nowa lokalizacja punktu Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Od 8 października 2019 r. po Radzymińską Kartę Mieszkańca zapraszamy do pokoju nr 6, na parterze Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. Kościuszki 2. Czytaj więcej

Zamykamy punkt wydawania kart na ul. Konstytucji 3 Maja 19

Z powodu awarii systemu informatycznego zamknięty został punkt wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19.  Mieszkańców Gminy Radzymin zapraszamy do punktu mieszczącego się w budynku magistrackim, przy pl. Kościuszki 2. W związku ze zmianą lokalizacji referatów od października 2019, mającą usprawnić jakość obsługi klienta, punkt przy pl. Kościuszki 2 … Czytaj więcej

Przerwa techniczna w składaniu wniosków online

W związku ze zmianami zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca składanie wniosków online zostało chwilowo wyłączone. Za utrudnienia przepraszamy.  Możliwość składania wniosków przez internet zostanie jak najszybciej przywrócona. Nadal można składać wnioski w formie papierowej – formularze do pobrania na naszej stronie, w zakładce „O karcie”.   Czytaj więcej

Sprawdź termin ważności swojej Radzymińskiej Karty Mieszkańca i korzystaj dalej z ulg i benefitów

1 lipca 2019 r. to data graniczna, od której rozpoczyna się okres utraty ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca, wydanych dwa lata temu. Jeśli podczas składania wniosku o kartę zostawiliście Państwo telefon kontaktowy lub adres mailowy, będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować Państwa o zbliżającym się terminie utraty ważności posiadanej karty. Czytaj więcej

Przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskich Kart Mieszkańca – 15.03.2019

Z powodu przerwy technicznej w dn. 15 marca 2019 r. (piątek) od godz. 13.00 nie będą wystawiane Radzymińskie Karty Mieszkańca. Zapraszamy ponownienie w poniedziałek 18 marca. Czytaj więcej

Zapraszamy na basen w Wołominie z Radzymińską Kartą Mieszkańca!

Od najbliższego weekendu (2-3 marca 2019 r.) roku posiadacze Radzymińskiej Karty mieszkańca ponownie mogą korzystać ze zniżek na zakup jednorazowych biletów wstępu na basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN”. Czytaj więcej

Gmina Radzymin wydała 13-tysięczną Kartę Mieszkańca

Pani Dominika z Rudy została posiadaczką 13-tysięcznej Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Kartę wraz z drobnym upominkiem odebrała z rąk Krzysztofa Chacińskiego - Burmistrza Radzymina. Czytaj więcej

Zniżki 25% z RKM na wynajem obiektów sportowych

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi elektroniczny kalendarz dostępności wybranych sal i hal sportowych i oferuje zniżki dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w wysokości 25%, dostępne również dla firm i organizacji społecznych. Czytaj więcej

Mamy już 12 tysięcy Radzymińskich Kart Mieszkańca

W ostatni poniedziałek października br. pan Łukasz z Radzymina odebrał z rąk Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego 12-tysięczną Radzymińską Kartę Mieszkańca. Czytaj więcej

W Wołominie zakodujesz na karcie RKM bilet metropolitalny

Użytkownicy Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą kodować na swojej karcie długookresowy bilet metropolitalny także w Urzędzie Miejskim w Wołominie. To kolejny taki punkt po Punkcie Obsługi Pasażera ZTM Warszawa na stacji metra Warszawa Wileńska blisko Radzymina. Czytaj więcej

Szybka wymiana wadliwych kart

W związku z wprowadzeniem w obniżonych cenach biletu metropolitalnego Warszawa+ dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy techniczne z kodowaniem biletu na karcie. Uprzejmie prosimy osoby, których dotyczy problem z kodowaniem biletu metropolitalnego, o zgłoszenie się z do jednego z punktów wydawania kart, gdzie wadliwa karta będzie natychmiast wymieniona na nową. Czytaj więcej

Zniżki na zakup biletu metropolitalnego dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dn. 31 sierpnia 2018 r. porozumienie „Warszawa+” z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, na mocy którego na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodować warszawski bilet metropolitalny z najwyższymi możliwymi zniżkami. Dzięki gminnemu dofinansowaniu mieszkańcy Radzymina, którzy płacą tu podatki, będą mogli kupić bilety okresowe ZTM w najkorzystniejszej cenie. Czytaj więcej

Bezpłatne przejazdy liniami L40 i L45

Na pokładach linii L40 i L45 honorowana będzie Radzymińska Karta Mieszkańca uprawniająca do bezpłatnych przejazdów. Osoby nie posiadające Karty mogą skorzystać z biletów okresowych ZTM na 2 strefę lub kupując bilet jednorazowy. Czytaj więcej

Wnioskuj o Radzymińską Kartę Mieszkańca on-line!

Na stronie rkm.radzymin.pl pojawiła się nowa funkcjonalność - ubiegający się o Radzymińską Kartę Mieszkańca mogą złożyć wniosek on-line. Po wysłaniu formularza należy potwierdzić jego złożenie, klikając na link zamieszczony w emailu zwrotnym. Po wprowadzeniu przez urzędników do systemu przesłanych danych pozostaje już tylko oczekiwanie na informację o możliwości odbioru karty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Radzymina dotyczące zasad używania i wydawania kart

Burmistrz Radzymina 9 sierpnia 2017 r. wydał zarządzenie dotyczące zasad weryfikacji uprawnień związanych z Programem Radzymińskiej Karty  Mieszkańca oraz wydawania i używania Radzymińskiej Karty Mieszkańca a także określenia zasad  współpracy z Partnerami. Czytaj więcej

Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą wnioskować o „Bon Malucha”

Od 16 sierpnia posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą składać wnioski o "Bon Malucha". To świadczenie pieniężne, które jest formą pomocy rodzicom dzieci w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, polegającą na dofinansowaniu opieki nad dziećmi przez legalnie zatrudnioną nianię (umowa uaktywniająca) lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Czytaj więcej

Mamy już ponad 50 partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Lista partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca liczy sobie już ponad 40 firm. Dla posiadaczy karty przygotowały na swoje produkty i usługi specjalnie zniżki. Czytaj więcej