Aktualności

Sprawdź termin ważności swojej Radzymińskiej Karty Mieszkańca i korzystaj dalej z ulg i benefitów

1 lipca 2019 r. to data graniczna, od której rozpoczyna się okres utraty ważności pierwszych Radzymińskich Kart Mieszkańca, wydanych dwa lata temu. Wraz z upływem czasu, utrata ważności będzie dotyczyła kolejnych kart ze względu na ustalony przez Gminę Radzymin, dwuletni okres ważności. Jeśli podczas składania wniosku o kartę zostawiliście Państwo telefon kontaktowy lub adres mailowy, będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować Państwa SMS-em lub wysyłając wiadomość o zbliżającym się terminie utraty ważności posiadanej karty.

Przedłużenie ważności RKM wiąże się z wydaniem nowej karty według nowego wzoru. Związany jest on zawartym z ZTM Warszawa porozumieniem oraz możliwością kodowania na niej biletu metropolitalnego z najwyższymi możliwymi zniżkami. Więcej o bilecie metropolitalnym tutaj.

Termin ważności karty można sprawdzić na stronie www.rkm.radzymin.pl w zakładce „Ważność karty”, przykładając ją do czytnika umieszczonego np. w autobusie komunikacji gminnej „R”, na pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie, lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

Jeśli chcielibyście Państwo nadal korzystać z ulg przysługujących jej posiadaczom, zapraszamy do złożenia wniosku o nową kartę. W tym celu należy okazać potwierdzenie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie na rzecz Gminy Radzymin lub inny wymagany dokument*.

Wnioski o wydanie nowej karty można składać online na www.rkm.radzymin.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin 3 piętro, pokój 33 lub w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 w godzinach:

poniedziałki – 10.00-19.00
wtorki, środy, czwartki – 8.00-16.00
piątki – 8.00-15.00

Utrata ważności posiadanej przez Państwa karty może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczeń długookresowych, takich jak np. Bon Malucha.. Nieważna Radzymińska Karta Mieszkańca to także m.in. utrata możliwości bezpłatnych przejazdów gminnymi liniami autobusowymi R i N oraz liniami L40 i L45 należącymi do ZTM Warszawa oraz brak możliwości zakodowania biletu metropolitarnego.

Zachęcamy Państwa do sprawdzania terminów ważności kart i składania wniosków o wydanie kolejnych. Termin ważności nowych kart także wynosi dwa lata.

*Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku przedstawić do wglądu jeden z poniższych dokumentów:

1) kserokopię pierwszej strony PIT z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Wołominie;

2) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Wołominie;

3) dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie gminy Radzymin;

4) zaświadczenie o obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym wskazanym przez pracodawcę odrębnymi przepisami;

5) zaświadczenie lub równoważny dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc;

6) kserokopię decyzji o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub innego świadczenia równorzędnego;

7) kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby pełnoletnie do ukończenia 26. roku życia – uczące się lub studiujące);

8) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka;

9) w przypadku niepracujących małżonków osób uprawnionych – dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współmałżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy.

Przerwa techniczna w składaniu wniosków online

W związku ze zmianami zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca składanie wniosków online zostało chwilowo wyłączone. Za utrudnienia przepraszamy.  Możliwość składania wniosków przez internet zostanie jak najszybciej przywrócona. Nadal można składać wnioski w formie papierowej – formularze do pobrania na naszej stronie, w zakładce „O karcie”.   Czytaj więcej

Zmiana zasad weryfikacji i wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Dwa lata wydawania Radzymińskiej Karty Mieszkańca pozwoliły zebrać doświadczenia, których konsekwencją jest modyfikacja zasad weryfikacji i wydawania Kart. Sprawdź, co się zmieniło. Czytaj więcej

Przerwa techniczna w wydawaniu Radzymińskich Kart Mieszkańca – 15.03.2019

Z powodu przerwy technicznej w dn. 15 marca 2019 r. (piątek) od godz. 13.00 nie będą wystawiane Radzymińskie Karty Mieszkańca. Zapraszamy ponownienie w poniedziałek 18 marca. Czytaj więcej

Zapraszamy na basen w Wołominie z Radzymińską Kartą Mieszkańca!

Od najbliższego weekendu (2-3 marca 2019 r.) roku posiadacze Radzymińskiej Karty mieszkańca ponownie mogą korzystać ze zniżek na zakup jednorazowych biletów wstępu na basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN”. Czytaj więcej

Gmina Radzymin wydała 13-tysięczną Kartę Mieszkańca

Pani Dominika z Rudy została posiadaczką 13-tysięcznej Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Kartę wraz z drobnym upominkiem odebrała z rąk Krzysztofa Chacińskiego - Burmistrza Radzymina. Czytaj więcej

Zniżki 25% z RKM na wynajem obiektów sportowych

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi elektroniczny kalendarz dostępności wybranych sal i hal sportowych i oferuje zniżki dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w wysokości 25%, dostępne również dla firm i organizacji społecznych. Czytaj więcej

Mamy już 12 tysięcy Radzymińskich Kart Mieszkańca

W ostatni poniedziałek października br. pan Łukasz z Radzymina odebrał z rąk Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego 12-tysięczną Radzymińską Kartę Mieszkańca. Czytaj więcej

W Wołominie zakodujesz na karcie RKM bilet metropolitalny

Użytkownicy Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą kodować na swojej karcie długookresowy bilet metropolitalny także w Urzędzie Miejskim w Wołominie. To kolejny taki punkt po Punkcie Obsługi Pasażera ZTM Warszawa na stacji metra Warszawa Wileńska blisko Radzymina. Czytaj więcej

Szybka wymiana wadliwych kart

W związku z wprowadzeniem w obniżonych cenach biletu metropolitalnego Warszawa+ dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy techniczne z kodowaniem biletu na karcie. Uprzejmie prosimy osoby, których dotyczy problem z kodowaniem biletu metropolitalnego, o zgłoszenie się z do jednego z punktów wydawania kart, gdzie wadliwa karta będzie natychmiast wymieniona na nową. Czytaj więcej

Zniżki na zakup biletu metropolitalnego dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dn. 31 sierpnia 2018 r. porozumienie „Warszawa+” z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, na mocy którego na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodować warszawski bilet metropolitalny z najwyższymi możliwymi zniżkami. Dzięki gminnemu dofinansowaniu mieszkańcy Radzymina, którzy płacą tu podatki, będą mogli kupić bilety okresowe ZTM w najkorzystniejszej cenie. Czytaj więcej

Bezpłatne przejazdy liniami L40 i L45

Na pokładach linii L40 i L45 honorowana będzie Radzymińska Karta Mieszkańca uprawniająca do bezpłatnych przejazdów. Osoby nie posiadające Karty mogą skorzystać z biletów okresowych ZTM na 2 strefę lub kupując bilet jednorazowy. Czytaj więcej

Wnioskuj o Radzymińską Kartę Mieszkańca on-line!

Na stronie rkm.radzymin.pl pojawiła się nowa funkcjonalność - ubiegający się o Radzymińską Kartę Mieszkańca mogą złożyć wniosek on-line. Po wysłaniu formularza należy potwierdzić jego złożenie, klikając na link zamieszczony w emailu zwrotnym. Po wprowadzeniu przez urzędników do systemu przesłanych danych pozostaje już tylko oczekiwanie na informację o możliwości odbioru karty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Radzymina dotyczące zasad używania i wydawania kart

Burmistrz Radzymina 9 sierpnia 2017 r. wydał zarządzenie dotyczące zasad weryfikacji uprawnień związanych z Programem Radzymińskiej Karty  Mieszkańca oraz wydawania i używania Radzymińskiej Karty Mieszkańca a także określenia zasad  współpracy z Partnerami. Czytaj więcej

Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą wnioskować o „Bon Malucha”

Od 16 sierpnia posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą składać wnioski o "Bon Malucha". To świadczenie pieniężne, które jest formą pomocy rodzicom dzieci w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, polegającą na dofinansowaniu opieki nad dziećmi przez legalnie zatrudnioną nianię (umowa uaktywniająca) lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Czytaj więcej

Mamy już ponad 50 partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Lista partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca liczy sobie już ponad 40 firm. Dla posiadaczy karty przygotowały na swoje produkty i usługi specjalnie zniżki. Czytaj więcej