Panorama – Centrum Medyczne

10% zniżki na komercyjne konsultacje w specjalistycznych poradniach

CM Panorama przygotowało dla posiadaczy Karty Mieszkańca
10% zniżki na konsultacje specjalistyczne w Poradniach:

Alergologicznej Chirurgicznej
Dermatologicznej Dietetycznej
Endokrynologicznej Ginekologicznej
Kardiologicznej Neurologicznej
Ortopedycznej Nefrologicznej
Psychologicznej Okulistycznej
Urologiczne Otolaryngologicznej
Psychiatrycznej

ul. Stary Rynek 2, 05-250 Radzymin

Nasze zniżki

10%

zniżki na komercyjne konsultacje w specjalistycznych poradniach