Aktualne zasady

Awers RKM.jpegRewers RKM

Radzymińska Karta Mieszkańca skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Gminy Radzymin oraz rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wskazujących jako miejsce zamieszkania Gminę Radzymin.

Wydawana jest na wniosek mieszkańca lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób do 18. roku życia). Wniosek może zostać złożony osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej. Pozytywna weryfikacja wniosku skutkuje koniecznością wykonania zdjęcia w urzędzie lub dostarczenia go w formie fizycznej (zdjęcie jak do dowodu osobistego/legitymacji/paszportu).

Karta wydawana jest na okres 2 lat, po upływie, których następuje ponowna weryfikacja uprawnień. Skutkuje to koniecznością wypełnienia nowego wniosku, załączeniem aktualnych dokumentów oraz wydrukowaniem nowego nośnika (karty).

Osoby, które ukończyły 65. rok życia, a ich uprawnienia zostały zweryfikowane po 1 lipca 2019 r. - Radzymińskie Karty Mieszkańca otrzymują bezterminowo.

 

Ważność karty, a bilet ZTMu

Ważność Radzymińskiej Karty Mieszkańca nie jest tożsama z ważnością biletu metropolitarnego (bilet ZTMu) zakodowanego na karcie - oba terminy upływają niezależnie od siebie. Oznacza to, że na nieważnej karcie może znajdować się ważny bilet, z którego będzie można korzystać do końca miesiąca, w którym upłynął termin ważności karty. Z początkiem nowego miesiąca blokowana jest także możliwość korzystania z biletu. Nie oznacza to, że bilet znajdujący się na nieważnej karcie przepada. Istnieje możliwość przekodowania posiadanego kontraktu na nowy, ważny nośnik, jednakże przy odbiorze nowej karty, należy ten fakt zgłosić pracownikowi urzędu. Wówczas wystawiane jest zaświadczenie na podstawie, którego pracownik Punktu Obsługi Pasażera (POP) przekoduje bilet.

 

Opłaty

Wydanie lub przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca jest bezpłatne. Opłata dotyczy jedynie osób wnoszących o wydanie duplikatu karty, np. z powodu zagubienia czy uszkodzenia. Wydanie duplikatu Radzymińskiej Karty Mieszkańca wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 20,00 zł na rzecz UMiG w Radzyminie.

Opłat można dokonać bezgotówkowo w bud. B UMiG w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 14 lub przelewem na rachunek nr 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165, wskazując w tytule czego oraz kogo dotyczy, np. duplikat Radzymińskiej Karty Mieszkańca - Jan Nowak.

Płatność gotówką można wykonać w kasie mieszczącej się w bud. A UMiG w Radzyminie przy pl. T. Kościuszki 2.

Składając wniosek o wydanie duplikatu karty należy zabrać ze sobą potwierdzenie uiszczenia opłaty.


Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Kamil Stelmach,

Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej

UMiG Radzymin, bud. B, ul. Konstytucji 3 Maja 19, piętro I, pokój nr 13

nr tel.: (22) 667 68 53

e-mail: rkm@radzymin.pl


PDFZasady weryfikacji.pdf (431,71KB)


DOCXWNIOSEK_RKM_mieszkaniec.docx (32,45KB)

PDFWNIOSEK_RKM_mieszkaniec.pdf (881,48KB)


DOCXWNIOSEK_RKM_mieszkaniec_dziecmi.docx (37,07KB)

PDFWNIOSEK_RKM_mieszkaniec_dziecmi.pdf (725,74KB)


 

Na skróty

Przewiń do góry